Livskonst – vad är det?

"Varje människa är en konstnär", hävdade Joseph Beuys. En av 1900-talets största konstnärer.

Det var så han formulerade sitt utvidgade konstbegrepp. Han menade att vi alla kan – och bör – vara skapande.

Hans tanke var inte att vi alla ska bli målare, författare eller skådespelare. Han menade att vi tillsammans ska skapa våra jag, våra relationer, våra organisationer – som konstverk.

Ty alla mänskliga handlingar har en estetisk potential. Varje mänsklig handling kan vara ett konstverk. Om någon ser det som ett konstverk.

Joseph Beuys var själv en livskonstnär, och så var även Henry Miller och Johan Cassavetes, till exempel. Men de var även konstnärer i etablerade konstarter som installation, skönlitteratur och film.

Typiska vardagliga aktiviteter och media för livskonstnärer är samtalet, måltiden, erotiken, mötet, boendet, leken, spelet, arbetet, vänskapen, resan, äventyret, festen, tiden. Och den kanske mest övergripande och omfattande av dem alla: kärleksrelationen.

Inom dessa aktiviteter har vi alla en viss makt och ett visst inflytande över våra situationer och handlingar. Det är aktiviteter som inte kräver påtagliga resurser – till exempel ekonomiska. Ett samtal face-to-face kostar ännu ingenting. En film kan kosta miljoner att förverkliga.

Livskonsten är en konstart för var och en. Efter kynne, drömmar och stil. Livskonsten är sant demokratisk till sin natur. Alla kan vi deltaga. Och ju fler livskonstnärer, desto bättre betingelser för livskonst.

Det är du och du och du och jag som ska bli skapande. Alla har vi förmåga att skapa. Våra liv. Till vardags och till fest.

Den skapande människan är en lycklig människa.

Gör ditt liv till ett aldrig helt fullbordat konstverk!Titlar i denna serie:

  1. Lasse Ekstrand: Varje människa en konstnär. Livskonstnären och samhällsvisionären Joseph Beuys
  2. Pierre Guillet de Monthoux: Konstföretaget
  3. James P Carse: Ändligt och oändligt spel
  4. Gert Nilson & Peter Rundkvist: Livskonstnärer och projektmakare
  5. Lydia Flem: Casanova och lyckan
  6. Gert Nilson: Strömmar av kärlek
  7. Johan Bergström: I skuggan av R
  8. Yvonne Savy: Livskonsten. En handbok