Gert Nilson
ETT. TVÅ. TRE
- Det sociala livets grundfigurer

Människans möjligheter att leva och ordna sitt liv är otaliga. I dagens samhälle tänker och ordnar vi bland annat med figurerna Ett, Två och Tre.
   Vi kan till exempl leva ensamma, vi kan leva i par, vi kan leva i triader Alla dessa tre figurer behövs i ett gott samhälle. Men idag är Tvåans dominans farligtstor.
   Det här är en bok om talens sociala betydelse. Om hur talen påverkar vårt tänkande, vårt tal och vårt handlande.
   Gert Nilson är författare, förläggare och fil dr i sociologi.

Kommande bok behandlar figurerna cirkeln, kvadraten och triangeln. Även dessa påverkar vårt tänkande och handlande.


211 sidor. Häftad. Ca-pris 196:-