Agrell, Beata
FRIHET OCH FAKTICITET

Ahrne, Göran & Roman, Christine & Franzén, Mats
DET SOCIALA LANDSKAPET

Alberoni, Francesco
AVUND

Alberoni, Francesco
FÖRÄLSKELSE OCH KÄRLEK

Alberoni, Francesco
JAG ÄLSKAR DIG

Alberoni, Francesco & Veca, Salvatore
MORAL OCH KÄRLEK

Alberoni, Francesco
OPTIMISM

Alberoni, Francesco
VÄNSKAP

Alberoni, Francesco
VÄRDEN

Andersson, Sten
RESGODS

Arvastson, Gösta
MASKINMÄNNISKAN

Arvastson, Gösta
DET URBANA RUMMET

Asplund, Johan
ANGÅENDE RAYMOND CHANDLER

Asplund, Johan
AVHANDLINGENS SPRÅKDRÄKT

Asplund, Johan
DET SOCIALA LIVETS ELEMENTÄRA FORMER

Asplund, Johan
ESSÄ OM GEMEINSCHAFT OCH GESELLSCHAFT

Asplund, Johan
GENOM HUVUDET

Asplund, Johan
HUR LÅTER ÅSKAN?

Asplund, Johan
MUNNENS SOCIALITET

Asplund, Johan
OM HÄLSNINGSCEREMONIER, MIKROMAKT OCH
ASOCIAL PRATSAMHET

Asplund, Johan
STORSTÄDERNA OCH DET FORTEANSKA LIVET

Barthes, Roland
KÄRLEKENS SAMTAL

Bauman, Zygmunt:
ATT TÄNKA SOCIOLOGISKT

Bauman, Zygmunt & May, Timm:
ATT TÄNKA SOCIOLOGISKT
2:a omarbetade upplagan

Bergdahl, Gunnar (red.)
MINNS TRUFFAUT!

Capra, Fritjof
FYSIKENS TAO

Carse, James P.
ÄNDLIGT OCH OÄNDLIGT SPEL

Comte, Durkheim & Weber
TRE KLASSISKA TEXTER

Cooley, Charles
SAMHÄLLET OCH INDIVIDEN

Cuff, E.C. & Payne, G.C.F. (red.)
SAMHÄLLSVETENSKAPLIGA PERSPEKTIV

Dahlbeck, Eva
SERVETO OCH DEN EVIGA ELDEN

Ekstrand, Lasse
ARBETETS DÖD OCH MEDBORGARLÖN

Ekstrand, Lasse
DEN BEFRIADE TIDEN.
- Om arbete och medborgarlön

Ekstrand, Lasse
EOLUS & HERAKLEITOS

Ekstrand, Lasse
INTE SKA VÄL HUMPHREY BOGART GRÅTA

Ekstrand, Lasse
LIVBOK

Ekstrand, Lasse
NÄTTERNAS NATT. HÖST I BERLIN

Ekstrand, Lasse
SOCIAL KONST

Ekstrand, Lasse
VARJE MÄNNISKA EN KONSTNÄR

Elster, Jon
VETENSKAPLIGA FÖRKLARINGAR

Flem, Lydia
CASANOVA OCH LYCKAN

Flusser, Vilém
EN FILOSOFI FÖR FOTOGRAFIN

Gahrton, Per
EU-PARLAMENTET INIFRÅN

Gahrton, Per
VAD VILL DE GRÖNA?

Genell, Kaj
IRONI OCH EXISTENS

Genell, Kaj
SPLITTRINGAR

Guillet de Monthoux, Pierre
KONSTFÖRETAGET

Haggren, Kristoffer m fl
DELTAGARKULTUR

Hansen, Bent Pedersbæk
ÄKTENSKAPSSPELET

Harner, Michael
SHAMANENS VÄG

Holroyd, Stuart
NYA PERSPEKTIV

Håkanson, Kaj
OVETANDE OCH VETANDE

Israel, Joachim
OM KONSTEN ATT BLÅSA UPP EN BALLONG INIFRÅN

Israel, Joachim
OM RELATIONISTISK SOCIALPSYKOLOGI

Jensen, Jens S.
LJUVA DRÖMMAR

Jensen, Inger & Vestergaard, Flemming
PRAXIS OCH TRÖGHET

Kennedy, Margrit
EKONOMI UTAN RÄNTA OCH INFLATION

Kennedy, Margrit
PENGAR UTAN RÄNTA OCH INFLATION

Koestler, Arthur
JANUS

KORPEN. EN LITTERÄR MONOGRAFI

Källgård, Anders
ÖAR

Lagerroth, Erland
NYA TANKAR NYA VÄRLDAR

Lagerroth, Erland
VÄRLDEN OCH VETANDET SJUNGER PÅ NYTT

Lec, Stanislaw Jerzy
OFRISERADE TANKAR

Lindberg, Carina & Rundkvist, Peter
PROJEKTVERKARE

LINDSKOG, Lennart
SAMTAL MED FÖRFATTARE

Lundin, Sven
BRIS

Lönnroth, Johan & Hansson, Hans
EKONOMI FÖR ALLA

Macdonald, Ross
ATT SKRIVA ROMANER OM BROTT

Mathiesen, Thomas
DEN DOLDA DISCIPLINERINGEN & MAKT OCH MOTMAKT

Mathiesen, Thomas
KAN FÄNGELSET FÖRSVARAS?

Mathiesen, Thomas
RÄTTEN I SAMHÄLLET

Mathiesen, Thomas
TITTARSAMHÄLLET

Needleman, Jacob
EN LITEN BOK OM KÄRLEK

Nietzsche, Friedrich
DEN GLADA VETENSKAPEN

Nilson, Gert
EN HISTORIA

Nilson, Gert
ETT. TVÅ. TRE.

Nilson, Gert
BYGGARE. LUDWIG II AV BAYERN

Nilson, Gert
MELLAN SYREN OCH HÄGG

Nilson, Gert
OORDNING/ORDNING

Nilson, Gert
SOCIALA UPPFINNINGAR

Nilson, Gert
SOCIODRAMER

Nilson, Gert & Rundkvist, Peter
LIVSKONSTNÄRER OCH PROJEKTMAKARE

Norming, Jan
FÄRDBEVIS

Olson Hardy & Petitt, Bill
FAMILJETERAPILEXIKON

PAPALAGI. DEN VITE MANNEN

Pierre, José (red)
SURREALISTER OM SEX

Restivo, Sal
DEN SOCIOLOGISKA VÄRLDSBILDEN

Rodari, Gianni
FANTASINS GRAMMATIK

Sartre, Jean-Paul
VARAT OCH INTET

Savy, Yvonne
LIVSKONSTEN

Sayers, Dorothy
ALLA SLAGS BROTT

Simmel, Georg
HUR ÄR SAMHÄLLET MÖJLIGT?

Stevenson, Robert Louis
I SÖDERHAVET

TILL JOACHIM

Treg, Noslin
OM BINGOISMEN

Westin, Charles
DE BESVIKNA

Westin, Charles
EXISTENS OCH IDENTITET

Westin, Charles
TORTYR OCH EXISTENS

Wiklund, Tage
DET TILLGJORDA LANDSKAPET

Wilber, Ken (red.)
DET HOLOGRAFISKA PARADIGMET

Wilden, Anthony
KOMMUNIKATIONENS STRATEGI

Wilske, Judith & Erlen, André
MIN FÖRSTA SHOPPINGBOK

Virilio, Paul
FÖRSVINNANDETS ESTETIK

Vold, Jan Erik
ENTUSIASTISKA ESSÄER

Østerberg, Dag
FÖRSTÅELSEFORMER

Østerberg, Dag
JEAN-PAUL SARTRE.
Filosofi, konst, politik, privatliv

Østerberg, Dag
MAKT OCH MATERIELL

Østerberg, Dag
METASOCIOLOGISK ESSÄ

Østerberg, Dag
SOCIOLOGINS NYCKELBEGREPP

Østerberg, Dag
STADENS ILLUSIONER

Østerberg, Dag
TOLKANDE SOCIOLOGI